Skive Trav

Mobile navigation

Retningslinjer til aktive i.f.m. afvikling og tilmelding til professionelle løbsdage

Lystraening
Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter

Retningslinjer til aktive i.f.m. afvikling og tilmelding til professionelle løbsdage

Alle der møder op på staldterrænet SKAL på forhånd være tilmeldt med navn, telefonnummer og mail adr. senest 2 hverdage før løbsafvikling og vagter vil ved adkomst foretage kontrol af de fremmødte, således disse er afstemt med den af løbssekretariatet udarbejdede navneliste.

Navneliste tjekkes ved adkomst af vagterne og uvedkommende og ikke registrerede afvises.

Tilmelding sker via mail, telefon eller ved personligt fremmøde til kontoret på Skive trav og sker efter ovenstående regler og senest 2 dage før løbsafvikling. Henvendelse/tilmelding sker på tlf. 88811206 eller mail info@skive-trav.dk - husk både navn, mail adr. og mobil nr. på ALLE der møder op i staldterrænet på løbsdagen.

Alle retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne skal overholdes.

Er du syg, så bliv hjemme. Vask hænder i sæbe, host/nys i ærmet. Undgå at røre øjne, næse og mund. Husk at holde afstand og pas på hinanden.

Der henvises i øvrigt til det generelle udarbejdede direktiv for afvikling af væddeløb., samt de skærpede regler gældende fra 5. januar 2021

Aktive skal primært blive i de anviste områder og tilsikre, at afstandskrav på 2 meter overholdes.

Omklædning sker i tildelte områder/stald eller bil.

Desuden:

• Hovedindgangen er afspærret – al adgang til banen foregår via staldindkørsel

• Staldindgangen bemandes med vagter

• Indgang på området kun for relevante personer med tilknytning til startheste på dagen:

• Der udleveres ikke blomster til vinderne i de enkelte løb, som følge af de skærpede restriktioner

Der må være følgende antal medhjælpere med startheste:

Der må være 1 person pr. hest + hestens kusk/rytter

• Nummerskilte afhentes i nummerrummet, hvor der ligeledes forefindes håndsprit som SKAL bruges.

• Skiltene afleveres rengjorte og ophængte igen efter brug i nummerrummet.

• Under løb må de aktive, når de generelle retningslinjer overholdes, opholde sig på staldterrænet.

• Der må IKKE være personer på publikumsområdet.

• Ophold dig kortest mulig tid på banens område – kør hjem, når starthestene er klar til afgang.

• Det er ikke muligt at medbringe ekstra heste på løbsdagen.

• Opvarmning af heste må kun ske af personer med licens samt personale ansat ved professionelle trænere.

• De startende heste skal anbringes i de anviste bokse.

• Der er ingen publikum på løbsdagen

• Afstandskravet på 2 meter SKAL overholdes uanset hvor man befinder sig.

• De opsatte røde minebånd må IKKE passeres/brydes

• De gældende regler omkring covid19 på løbsdagen fremgår ligeledes af infoboksene og er opsat i de enkelte stalde hvor alle de gældende covid19 regler fremgår.

Rentliv2 dynamicit-skiveher Skive Folkeblad

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse samt vurdere brugen af de enkelte elementer på danskhv.dk og herunder skive-trav.dk. På dette website bruges cookies til statistik og personalisering af indhold og annoncer. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.

Læs mere