Om BioCirc Arena - Skive Trav

Skive Trav hed oprindeligt Nordvestjysk Væddeløbsbane, og blev etableret i 1948 på dét areal, der i dag huser Skive Kaserne. De første løb blev kørt på den ”gamle” bane søndag den 25. juli 1948 i overværelse af godt 10.000 tilskuere.

Den største drivkraft bag etableringen af Skive Trav var slagtermester Marius Jensen, der hvert år mindes med et løb på travbanen. De første tilskuerfaciliteter bestod af gamle barakker fra den nedlagte flygtningelejr i Jegstrup, der var beliggende blot to km fra travbanen.

I forbindelse med en ekspropriation af travbane-arealet til kaserneformål i 1966 fik travfolket udbetalt en kompensation på godt en million kroner til at etablere sig for et andet sted. Der var i den forbindelse kræfter, der ønskede travbanen flyttet til Herning-området, da området her var i kraftig vækst, men de lokale kræfter sejrede heldigvis, og banen blev flyttet til dens nuværende idylliske placering i skovbrynet på Flyvej 2.

Baneomlægning i 2014 gav travbanen et markant løft, og i 2019-20 blev der etableret et nyt og moderne lysanlæg, så vi året rundt kan tilbyde gode lysforhold under løbsafvikling i de mørke vintermåneder.

I 2023 fejrede Skive Trav – nu BIOCIRC TRAV ARENA SKIVE – 75-års jubilæum, og i dag står anlægget som det mest moderne og opgradere i Danmark.