Bestyrelse

Se vedtægterne.

Formand
Mogens Bek
Mail: galtenhoj@mail.dk

Næstformand
Peter Friis Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Knud Mønster

Bestyrelsesmedlem
Kathrine Meldgaard Olesen

Bestyrelsesmedlem
Frank Kjelde